Upozorňujeme návštěvníky našich stránek, že nejsme Stavební BD Krčínova 30, a ani nevyřizujeme jejich agendu.

 

Informační deska 16.3.2019 
P o z v á n k a


na řádnou členskou schůzi BD Krčínova 12, která se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 18.00 hodin v kanceláři BD Krčínova 12 s následujícím programem:

1. Prezence a zahájení schůze
2. Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze
3. Zpráva o hospodaření a stavu financí na bankovních účtech BD
4. Zpráva kontrolní komise
5. Schválení výsledku hospodaření našeho BD za rok 2018
6. Informace o nastávající výměně výtahu našeho BD včetně doprovodných stavebních prací
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

Účast všech členů je nutná.

Členové BD,kteří se nemohou jednání členské schůze zúčastnit, mohou prostřednictvím plné moci pověřit jinou osobu. O tomto však je povinen pověřovatel pověřovaného vyrozumět.Tiskopisy plné moci jsou u předsedy BD nebo na našich webových stránkách.

Robert Horalík, předseda představenstva


 Představenstvo Bytového družstva Krčínova 12 se schází na jednání pravidelně každou první středu v měsíci v kanceláři Bytového družstva od 18:00 hodin.
Informační deska
Výkonné orgány družstva
Stanovy
Domovní řád
Hlavní uzávěry
Důležitá čísla
Archiv
Fotogalerie

 Sídlo:
     Bytové družstvo Krčínova 12
     Krčínova 1093/12
     370 11 České Budějovice

 IČO:
     25188151
 Číslo účtu:
     153850073/0300
 Datové schránky:
     9vitu6e
 Telefon:
     602 683 135
     775 303 333

 Email:
     bdkrcinova12@seznam.cz
 Web:
      www.bdkrcinova12.cz


© 2014-2018 Bytové družstvo Krčínova 12